17/02/12

BLACK & WHITE

 Black & white inspiration selected from Krakvik and D'Orazio's portfolio. Enjoy it ! 

1 commento: